uk driving license

Подновяване на шофьорска книжка

Защо се налага да подновим шофьорската си книжка?

Всъщност правилният израз е подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, но в разговорния език използваме шофьорска книжка. И така, защо трябва да си подновяваме шофьорската книжка?

Има 5 основни случаи, в които това трябва да се направи.

🔥 При придобиване на нова категория,

🔥 При възстановяване на правоспособност поради отнемане на всички контролни точки

🔥 При изтичане на срока на валидност на предходно свидетелство

🔥 При промяна в данните на водача

🔥 При загуба / кражба

Къде се подновяване на шофьорска книжка

Независимо от причина, поради която се налага да си подновите шофьорската книжка, това се прави в Пътна полиция при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР. Също така може и в Районно управление на МВР – в определени случаи.

Срокът за издаване на новият документ е 10 дни за бърза поръчка и 30 дни за обикновена поръчка

  1. Подавате заявление
  2. Служителите правят проверка за пълнота на представените документи
  3. Проверка по същество – проверява се за верността на всички обстоятелства
  4. Получаване на готовата шофьорска книжка – получава се от „Пътна полиция“, където е подадено заявлението

В сайта на МВР може да направите онлайн проверка за готови документи.

Каква е процедурата за подновяване на шофьорска книжка

За да получи свидетелство за управление на моторно превозно средство водачът трябва да пребивава в на територията на страната. Не трябва да притежава друг подобен документ издаден от страна членка на ЕС.

Водачът трябва да е физически годен. Това се удостоверява с преминаване на медицински преглед и издаване на съответния документ за това.

Разбира се, водачът трябва да е издържал успешно изпит за водач на МПС – за придобиване на нова категория. Или възстановяване на правоспособност след загубване на всички контролни точки.

Ако имате задължения и глоби по Закона за движението по пътищата, които не са изцяло платени, няма да ви бъде издадена нова шофьорска книжка.

Ако условията по-горе са изпълнени е необходимо да подаде заявление, което се генерира автоматично от информационна система на МВР и данните в това заявление са попълнени. Вие само трябва да ги проверите и да удостоверите верността им като се подпишете.

Проверка за пълнота на представените документи

Какви документи се изискват за подновяване на шофьорска книжка

Документите, които трябва да предоставите са:

✅ Валидна лична карта или валиден паспорт

✅ Медицинско свиделство. Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от категориите „АМ“, „А1“, „А2“, „А“, „B1“, „B“, „BЕ“ и „Ткт“. Издава се от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия;)

✅ Тъй нареченото „психо“ или Карта за оценка на физическата годност на водач за управление на МПС от категории „С1“, „С“, „С1Е“, „СЕ“, „D1“, „D“, „D1Е“, „DЕ“, „Ттм“ и „Ттб“ трябва да съдържа преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус

✅ Заявление за промяна на местоотчета на водача. При промяна в постоянния адрес от една административна област в друга (напр. от Варна в София) – заявление за промяна на местоотчета на водача. Заявлението му се предоставя от служител на „Пътна полиция“ и се попълва на място

✅ Настоящата / старата книжка и контролен талон към нея

✅ Документ за платена държавна такса

✅ Документите могат да бъдат подадени от от пълномощник след издаване на нотариално заверено пълномощно

Документи за подновяване на шофьорска книжка след придобиване на нова категория

✅ Копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование

Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование.

✅ Копие на удостоверение за психологическа годност – за издаване на свидетелство за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм

✅ Медицинско – издава се от личен лекар

✅ Удостоверение за професионална компетентност и/или карта за квалификация на водача за превоз на товари/превоз на пътници/тролейбус – когато заявителят не е навършил изискуемата възраст за придобиване на категория.

Пригответе си копие на всички документи, защото лелите от гишето ще ви върнат или ще ви изпратят в близкото кафе да ги си копирате на двойна цена. Разбира се, ще ви трябват и оригиналните документи.

Каква е цената за подновяване на шофьорска книжка

За услугата по подмяна и преиздаване на шофьорска книжка се заплаща такса. Тя зависи от срока на издаване и възрастта на водача.

💸 за лица до 58-годишна възраст – 25 лв.;

💸 за лица от 58 до 70-годишна възраст – 11 лв.;

💸 за лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 50% – 3 лв.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти.

При подмяна на книжката има такса от 2 лв. за издаване на контролен такон към нея.

Таксите се плащат при подаване на заявленето. Можете да платите на гише в административно звено за обслужване с банкова карта или предварително по банков път. Не можете да заплатите в брой.

Подобни статии

Коментирай...

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.