Използване на колани

Използване на предпазни колани

Използване на колани
Използване на колани

Използване на предпазни колани

Използването на предпазни колани, системи за обезопасяване на деца и използването на каски е уредено в Раздел XXV в ЗЗДП.

Всички водачи и пътници в МПС от категориите M1, M2, M3 и N1, N2 и N3 са длъжни да използват коланите, с които са оборудвани превозните средства.

Кога е разрешено не използване на предпазни колани?

От това задължение са освободени бременните жени, инстукторите, които в момента на движение изпълняват служебните си задължение с учебна цел, таксиметрови шофьори, когато превозват пътници в населено място, хора, чието физическо състояние не позволява използването на колан, както и лицата с трайни увреждания на горните крайници, които управляват автомобили съобразени с техните нужди.

Използване на колани за деца

Системите за обезопасяване на деца в зависимост от тяхното тегло, за които са предназначени, се разделят на няколко групи:
  • г
    рупа 0 – за деца с тегло под 10 kg;
  • група 0+ – за деца с тегло под 13 kg;

  • група I – за деца с тегло между 9 и 18 kg;
  • група II – за деца с тегло между 15 и 25 kg;
  • група III – за деца с тегло между 22 и 36 kg.
Системите, които се използват за обезопасяване на деца се разделят на два основни класа.
Пълен клас, който включва комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигуряваща ключалка. Има регулиращи и присъединителни устройства и в някои случаи допълнителна седалка или защитна преграда, и могат да се закрепват чрез нейната вградена лента.
Вторият клас е т.нар, непълен клас, който представлява цялостна система за обезопасяване на деца и може да включва частично обезопасително устройство в комбинация с обезопасителен колан за възрастни, който обхваща тялото на детето или задържа устройството, в което детето е поставено.
Ако в превозни средства се возят деца с височина под 150 сантиметра те трябва да използват системи за обезопасяване за деца от пълния или непълния клас, като се вземе предвид теглото на детето. Ако превозното средство не е оборудване си система за обезопасяване в него, не се допуска превозването на деца под 3 г.
На предната седалка могат да се возят деца с ръст над 150 см.
(5) Не се допуска превозването на деца в система за обезопасяване на деца, обърната в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство, когато тя е закрепена на пътническа седалка, с предно разположена въздушна възглавница, освен ако възглавницата не е деактивирана.

За кого са задължителни коланите

Всички пътници в превозните средства, които са на възраст над три години трябва да използват обезопасителните колани, с които са оборудвани моторните превозни средства.
Отговорност за това дали пътниците използват колани са на водачите на МПС.

Подобни статии

Коментирай...

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.