elderly men driving vehicles on hay

Промените в категориите за управление на МПС

С промяна в закона за Движение по пътищата, която е в сила на 19 януари 2013 г., бяха променени категориите, като в тях се въведоха подкатегории.

 • Категория АМ – дава право за управление на мотопеди – двуколесни или триколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 km/h.
 • Категория А1 – тук влизат мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/кг; а също и триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW.
 • Категория А2 – дава право за управление на мотоциклетите с мощност, която не превишава 35 kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/кг, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя.
 • Категория А  – тук са мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW.

Тук има два подвида:

– мотоциклети – двуколесни превозни средства без кош или с кош, с двигател с работен обем над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h.

– триколесни моторни средства – превозни средства с три симетрично разположени колела, с двигател с работен обем над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h.

black hyundai vehicle on road
Photo by S. von Hoerst on Pexels.com
 • В категория В1 са четириколесни превозни средства с маса без товар не повече от 400 кг (550 кг за превозните средства, предназначени за превоз на товари), в която не се включва масата на акумулаторните батерии на електрическите превозни средства и които имат максимална нетна мощност на двигателя не повече от 15 kW.
 • В „чистата“ категория В са моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг или пък е над 750 кг, но при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 кг;
 • В категория ВЕ са съставите от пътни превозни средства, с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 кг.
 • В категория С1 са моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, с допустима максимална маса над 3500 кг, но не по-голяма от 7500 кг, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;
 • В категория С1Е са:

– състави от превозни средства с теглещо превозно средство/влекач от категория С1 и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг;

– състави от превозни средства с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 3500 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг;

 • В категория С са моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;
 • В категория СЕ са съставите от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 кг.
 • В категория D1 са моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 16 пътници плюс водача и с максимална дължина, непревишаваща 8 м; към моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг;
 • В категория D1E са съставите от превозни средства с теглещо превозно средство от категория D1 и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.
 • В категория D са моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача; към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория D, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг.
 • В категория DE попадат състави от превозни средства, при които теглещото превозно средство е от категория D, и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.
 • В категория Т са колесни трактори (Ткт); към тази категория се приравняват и трамвайните мотриси (Ттм).

Подобни статии

Коментирай...

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.