140 км/ч е позволената скорост на магистрала
140 км/ч е позволената скорост на магистрала

Максимално допустимата скорост по скоростните пътища (магистрали) беше вдигната от 120 км/ч. на 140 км/ч. Тази промяна беше приета миналата година от правителството. Mаксимално допустимата скорост за движение на леките автомобили по магистралите да се вдигне от 130 на 140 км/ч, а по скоростните пътища да стане 120 км/ч.
За автомагистрали и скоростни пътища* се премахва възможността за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.  За шосетата от първи, втори и трети клас, както и останалите, които не са включени в досега изброените, пък се забранява изграждането и експлоатацията на рекламни съоръжения на разстояние по-малко от 8 метра. 
В обхвата и обслужващата зона на автомагистрали и скоростни пътища се разрешава изграждането и експлоатацията само на търговски крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях. Забранява се изграждането на такива обекти на по-малко от 3 км преди и след пътните възли.
Въвежда се и забрана за спиране на пътното превозно средство за престой, освен на обозначените за това места, както и извършването на маневри върху платната за движение.  Водачът няма да може да завива в обратна посока, да се движи назад, да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително и на местата, където тя е прекъсната. Последните две правила са валидни, когато движението се осъществява по скоростен път.

За да бъде определен като „скоростен“, пътят трябва да отговаря на седем условия:
– да има самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение;
– пресичането с други пътища, улици, железопътни и трамвайни линии да е само на различни нива (чрез надлез или подлез); 
– вливането и отливането на движението да се осъществява само от пътни възли на различни нива;
– връзките към прилежащи територии да са чрез локално платно, отделено от директно трасе с разделителна ивица с ширина не по-малко от 2 м;
– да имат предпазна телена ограда;
– да имат площадки за принудително спиране;
– да имат площадки за отдих

Written by Tacho Tachev

Максималната скорост за движение по магистралите е 140 км/ч

Коментирай...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.