Пътни знаци
Пътни знаци

Пътни знаци – значение и използване

За предупреждение на водачите на МПС и другите участници в движението се използват пътни знаци. С тях се оказват опасности по пътя, дават се указания относно предимство, ограничаване на скорост, указване на направления и посоки.

Видове пътни знаци

Пътните знаци използвани у нас за регулиране и подпомагане на движението по пътищата се делят на няколко различни категории в зависимост от тяхното предназначение и цел на използване:

  • Предупредителни знаци за опасност
  • Пътни знаци указващи предимство
  • Знаци за въвеждане и отмяна на забрана
  • Пътни знаци със задължителни предписания
  • Знаци със специални предписания
  • Пътни знаци даващи допълнителни указания
  • За указване на направления, посоки, обекти и друга информация
  • Допълнителни табели