Използване на предпазни колани


30 юли 2013 Tacho Tachev 0 Comment
Използване на колани
Използване на колани
Използване на колани

Използване на предпазни колани

Използването на предпазни колани, системи за обезопасяване на деца и използването на каски е уредено в Раздел XXV в ЗЗДП.

Всички водачи и пътници в МПС от категориите M1, M2, M3 и N1, N2 и N3 са длъжни да използват коланите, с които са оборудвани превозните средства.

Кога е разрешено не използване на предпазни колани?

От това задължение са освободени бременните жени, инстукторите, които в момента на движение изпълняват служебните си задължение с учебна цел, таксиметрови шофьори, когато превозват пътници в населено място, хора, чието физическо състояние не позволява използването на колан, както и лицата с трайни увреждания на горните крайници, които управляват автомобили съобразени с техните нужди.

Използване на колани за деца

Системите за обезопасяване на деца в зависимост от тяхното тегло, за които са предназначени, се разделят на няколко групи:
  • г
    рупа 0 – за деца с тегло под 10 kg;
  • група 0+ – за деца с тегло под 13 kg;

  • група I – за деца с тегло между 9 и 18 kg;
  • група II – за деца с тегло между 15 и 25 kg;
  • група III – за деца с тегло между 22 и 36 kg.
Системите, които се използват за обезопасяване на деца се разделят на два основни класа.
Пълен клас, който включва комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигуряваща ключалка. Има регулиращи и присъединителни устройства и в някои случаи допълнителна седалка или защитна преграда, и могат да се закрепват чрез нейната вградена лента.
Вторият клас е т.нар, непълен клас, който представлява цялостна система за обезопасяване на деца и може да включва частично обезопасително устройство в комбинация с обезопасителен колан за възрастни, който обхваща тялото на детето или задържа устройството, в което детето е поставено.
Ако в превозни средства се возят деца с височина под 150 сантиметра те трябва да използват системи за обезопасяване за деца от пълния или непълния клас, като се вземе предвид теглото на детето. Ако превозното средство не е оборудване си система за обезопасяване в него, не се допуска превозването на деца под 3 г.
На предната седалка могат да се возят деца с ръст над 150 см.
(5) Не се допуска превозването на деца в система за обезопасяване на деца, обърната в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство, когато тя е закрепена на пътническа седалка, с предно разположена въздушна възглавница, освен ако възглавницата не е деактивирана.

За кого са задължителни коланите

Всички пътници в превозните средства, които са на възраст над три години трябва да използват обезопасителните колани, с които са оборудвани моторните превозни средства.
Отговорност за това дали пътниците използват колани са на водачите на МПС.

Written by Tacho Tachev

email


Коментирай...

Предишна публикация:
Аз шофирам безопасно
Тачо Тачев ще подкрепи инициативата на GLOBUL – Шофирай безопасно

Шофирай безопасно Тачо Тачев, в като преподавател и инструктор, организиращ и провеждащ курсове за шофьори категория "В" и категория "С"...

Затвори