Санкции при употреба на алкохол

Санкции за употреба на алкохол
Санкции за употреба на алкохол
Санкции за употреба на алкохол

На всички е ясно, че пиенето на алкохол и шофирането на автомобил или друго превозно средство не е здравословно и дори опасно. Колко често обаче се случва да си кажем – „Аз съм пил само една бира“ или „От едно малко нищо ми няма“. В някои страни като Хърватска шофирането след употреба на алкохол е абсолютно забранено от закона. У нас има някакви норми, до които се допуска управлението на МПС след употреба на алкохол. Ето и какви са допустимите лимити и санкции ако ви „хванат“, че сте пили и сте седнали зад волана.

1. Управление на MПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително.

Това нарушение се наказва с отнемане на 10 контролни точки и временно спиране от движение на МПС-то за срок до 1 месец. Отнемане на книжката за период от 6 до 12 месеца. На нарушителя се налага и глоба от 500 до 1000 лв. (повече виж чл. 174 (1) от ЗДвП).

Ако по-горното нарушение се извърши повторно тогава наказанието е както следва:

Отнемане на контролни точки – 15, спиране от движение на превозното средство – 1 месеца, отнемане на книжката – от 1 до 3 години, глоба от 1000 до 2000 лева.

2. Отказ за извършване на проверка

Ако водач откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване на употребата на алкохол или упойващи вещества или пък неизпълнение на предписание за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта наказанията са – отнемане на 12 точки, лишаване от прави за управление – 2 години, и парично глоба от 2000 лв.

3. Предоставяне на управлението на МПС на друго лице след употреба на алкохол

Тук се санкционира собственика на автомобила, който дава разрешение на друго лице, да го управлява след като е употребило алкохол или друго упойващо вещество. Наказанието е временно спиране от движение на МПС-то за срок до 1 месец и парична глоба от 100 до 300 лв.

DONT DRINK & DRIVE

4. Алкохол над 1,2 на хиляда

Ако сте прекалили с алкохола и след надлежна проверка е установено, че концентрацията на алкохол в кръвта ви е над 1,2 на хиляда, тогава санкциите са наистина сурови. Освен паричната санкция от 100 до 300 лв, която ще трябва да заплатите, ви заплашва и лишаване от свобода (затвор) за период до 2 години.

5. Употреба на наркотични вещества и техните аналози

Ако шофирате автомобил или друго моторно превозно средство след употребата на наркотици или други аналогични вещества наказанието е до 2 години лишаване от свобода.

Въпреки, че допустимата норма за концентрация на алкохол в кръвта е 0,5 на хиляда ви съветвам когато шофирате да не си позволявате да употребявате алкохол – дори и една бира. Ако пък толкова много искате да си пийнете – по-добре оставете автомобила и се приберете с такси.

Шофирането след употреба на алкохол освен, че ще ви донесе отнемане на контролни точки, санкции парични и други, може и да ви убие. И не само вас, но и хората с които пътувате в един автомобил или други участници в движението.

Документи за започване на шофьорски курс

Документи за започване
Документи за започване

Необходими документи за започване на шофьорски курс

Ако вече сте решили, че е време да изкарате шофьорски курс и се чудите какви документи са ви необходими имайте предвид, че не е необходимо да събирате купища документация, удостоверения и т.н. Всички документи, които са ви необходими за да започнете шофьорски курс са изброени по-долу.

При започване на курса за шофьорска книжка трябва да представите:

  1. Лична карта, за да се удостовери, че имате навършени 17 години и 9 месеца
  2. Снимка за документи с размери 3 см на 4 см – 1 брой
  3. Копие от диплома за завършено образование. Тук изискването е да имате миниум основно образование.

Ако имате и други въпроси преди да започнете шофьорски курс можете да се свържете с мен:

0899 939 909 – Тачо Тачев

или да ми пишете във

Facebook

Използване на предпазни колани

Използване на колани
Използване на колани
Използване на колани

Използване на предпазни колани

Използването на предпазни колани, системи за обезопасяване на деца и използването на каски е уредено в Раздел XXV в ЗЗДП.

Всички водачи и пътници в МПС от категориите M1, M2, M3 и N1, N2 и N3 са длъжни да използват коланите, с които са оборудвани превозните средства.

Кога е разрешено не използване на предпазни колани?

От това задължение са освободени бременните жени, инстукторите, които в момента на движение изпълняват служебните си задължение с учебна цел, таксиметрови шофьори, когато превозват пътници в населено място, хора, чието физическо състояние не позволява използването на колан, както и лицата с трайни увреждания на горните крайници, които управляват автомобили съобразени с техните нужди.

Използване на колани за деца

Системите за обезопасяване на деца в зависимост от тяхното тегло, за които са предназначени, се разделят на няколко групи:
  • г
    рупа 0 – за деца с тегло под 10 kg;
  • група 0+ – за деца с тегло под 13 kg;

  • група I – за деца с тегло между 9 и 18 kg;
  • група II – за деца с тегло между 15 и 25 kg;
  • група III – за деца с тегло между 22 и 36 kg.
Системите, които се използват за обезопасяване на деца се разделят на два основни класа.
Пълен клас, който включва комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигуряваща ключалка. Има регулиращи и присъединителни устройства и в някои случаи допълнителна седалка или защитна преграда, и могат да се закрепват чрез нейната вградена лента.
Вторият клас е т.нар, непълен клас, който представлява цялостна система за обезопасяване на деца и може да включва частично обезопасително устройство в комбинация с обезопасителен колан за възрастни, който обхваща тялото на детето или задържа устройството, в което детето е поставено.
Ако в превозни средства се возят деца с височина под 150 сантиметра те трябва да използват системи за обезопасяване за деца от пълния или непълния клас, като се вземе предвид теглото на детето. Ако превозното средство не е оборудване си система за обезопасяване в него, не се допуска превозването на деца под 3 г.
На предната седалка могат да се возят деца с ръст над 150 см.
(5) Не се допуска превозването на деца в система за обезопасяване на деца, обърната в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство, когато тя е закрепена на пътническа седалка, с предно разположена въздушна възглавница, освен ако възглавницата не е деактивирана.

За кого са задължителни коланите

Всички пътници в превозните средства, които са на възраст над три години трябва да използват обезопасителните колани, с които са оборудвани моторните превозни средства.
Отговорност за това дали пътниците използват колани са на водачите на МПС.