Максималната скорост за движение по магистралите е 140 км/ч

140 км/ч е позволената скорост на магистрала
140 км/ч е позволената скорост на магистрала

Максимално допустимата скорост по скоростните пътища (магистрали) беше вдигната от 120 км/ч. на 140 км/ч. Тази промяна беше приета миналата година от правителството. Mаксимално допустимата скорост за движение на леките автомобили по магистралите да се вдигне от 130 на 140 км/ч, а по скоростните пътища да стане 120 км/ч.
За автомагистрали и скоростни пътища* се премахва възможността за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.  За шосетата от първи, втори и трети клас, както и останалите, които не са включени в досега изброените, пък се забранява изграждането и експлоатацията на рекламни съоръжения на разстояние по-малко от 8 метра. 
В обхвата и обслужващата зона на автомагистрали и скоростни пътища се разрешава изграждането и експлоатацията само на търговски крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях. Забранява се изграждането на такива обекти на по-малко от 3 км преди и след пътните възли. Цялата публикация „Максималната скорост за движение по магистралите е 140 км/ч“